Our Incubatees

1. Mr. Ramakrishnan, Mr. Srinivasan, Mr. Subramaniyan Vasudevan,   Mrs.Kritica, Dr.S. V. Ramesh

VISINT Healthcare Private Limited

2.. Dr. Manohara Pai M M, Dr. Arun Maiya, Dr. Radhika M Pai , Mrs. Sucheta Kolekar

PetaVista Healthcare and IT Solutions Private Limited

3. Mr. Shashank Jha and Mr. Yuvaraj

Webloom Solutions Private Limited

4. Ms. Lamia Salam, Mr. Tuhin Sengupta, Mr. Habib Ali

Seelen HealthTech Private Limited

5. Mr. Tuhin Sengupta, Ms. Lamia Salam, Mr. Habib Ali

Anahera HealthTech Private Limited

6. Mr. Mayur Shetty, Mr. Donson D Souza

Blackfrog Technologies Pvt. Ltd.

7. Dr. Shankar Prasad, Mr. Harikishan Shetty

Rajamadhangi Medical Technologies Pvt. Ltd.

8. Dr. Sampath Kumar & Dr. Hareesha K S

Kumudha HealthTech Pvt. Ltd.


Copyright © 2014.      Manipal University Technology Business Incubator, Manipal.     All rights reserved.